09 05 2013

KASTAMONU HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Kastamonu’nun;
- Trablusgarp’ta 14 şehit verdiğini,
- Balkan Savaşları’nda 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 1 çavuş olmak üzere 154 şehit verdiğini,
- Çanakkale Savaşı’nda sadece kayıtlı 2425 (bunların 1 tanesi yarbay,6 tanesi yüzbaşı, 11 tanesi üsteğmen, s tanesi teğmen, 4 tanesi as¬teğmen, 4 tanesi başçavuş, 35 tanesi çavuş, 71 tanesi onbaşıdır) şehit (Çanakkale Şehitlerimizin sadece 53.000’inin künyelerine ulaşılabilmiştir, yani 5’te birine. O halde bu rakam en az 10.000’dir.)verdiğini,
- I. Dünya Savaşı’nda 5 binbaşı, 1 kıdemli yüzbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 14 teğmen, 9 asteğmen, 7 başçavuş, 48 çavuş, 77 onbaşı olmak üzere 1707 şehit verdiğini,
- İstiklal Savaşı’nda 1 binbaşı, 1 kıdemli yüzbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 11 teğmen, 5 başçavuş, 11 çavuş, 19 onbaşı olmak üzere 1948 şehit verdiğini (İTÜ sözlükte bu rakam 5160’dır),
- İstiklal Savaşı sırasında TBMM’ye karşı çıkan isyanlara karşı savaşırken 1 binbaşı, 5 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 4 teğmen, 1 çavuş, 2 onbaşı olmak üzere 37 şehit verdiğini,
- Kore Savaşı’nda 8 şehit verdiğini,
- Kıbrıs Barış Harekâtı’nda 11 şehit verdiğini,
- Bölücü teröristlere karşı ise 81 (bu sadece 2009 yılına kadar olan rakamdır) şehit verdiğini
BİLİYOR MUYDUNUZ?
- Mustafa Kemal Paşa’nın eğer Samsun’a çıkma planını gerçekleştiremezse, mücadeleye Kastamonu’dan başlayacağını,
- Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu’da ilk kadın mitinginin Kastamonu’da yapıldığını,
- Milli Mücadele’nin efsane isimlerinden Topal Osman’ın İnebolu’ya geldiğini,
- Milli Mücadele’nin en büyük finansörlerinden birinin Kut Kahramanı Bozkurtlu Halil Paşa olduğunu,
- Rıfat Ilgaz’ın da eserine konu ettiği Halime Kaptan’ın Cideli olduğunu ve Mustafa Kemal Paşa’nın kendisine, “Gel benim manevi kızım ol” dediğini ve maaş bağladığını,
- Mustafa Kemal Paşa’nın, “Gözlerim Sakarya’da, kulaklarım İnebolu’da” dediğini,
- İstanbul kuşatması sırasında kullanılan Şahi toplarının hammaddelerinden olan bakırın Küre’den getirildiğini,
- Fatih, Yavuz, II. Bayezıd, Kanuni gibi padişahlarının hocalarının Kastamonulu olduğunu,
- Oğuz’un 24 boyunun da isim olarak sadece Kastamonu’da geçtiğini biliyor,
- Girit serdarı Deli Hüseyin Paşa’nın, ünlü tarihçi Prof. Dr. Mim Kemal Öke tarafından Kastamonulu olduğunu dile getirdiğini,
- Osmanlı’da önemli bir yeri olan Baltacıların Cideli olduğunu,
- Osmanlı Devleti’nin savaşlarda kaçma ihtimali bulunan şakileri ve asker kaçaklarını zincirlerle Kastamonulu askerlere bağladığını,
- İnebolu Limanı’nın temelinin 1882’de atıldığını ve halen bitirilemediğini,
- Fatih’in annesi Hüma Hatun’un Bursa’da yattığını,
- Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele’de Kastamonu’ya gelip, vaazlar vererek ve Kastamonu’yu dolaşarak halkı savaşmaya teşvik ettiğini,
- İstiklal Marşı’nın ilk defa Açıksöz Gazetesi’nde yayınlandığını,
- Moğolların kuşatıp da alamadıkları Anadolu’daki tek yerin Kastamonu olduğunu,
- 937 yıllık Türkiye tarihinin- belki de Türk tarihinin- en genç başbakanının Doğanyurt’tan çıktığını,
- III. Selim devrine ve Nizam-ı Cedit’e son verenin bir Kastamonulu olduğunu,
- Türkiye tarihinde adını tarihe altın harflerle yazdıran Sultan Alâeddin Keykubad’ın Çobanoğlu Hüsameddin Bey sayesinde öldürülmekten kurtulduğunu,
- Türkiye tarihinde ilk deniz aşırı seferin bir Kastamonulu olan Hüsameddin Çoban tarafıdan gerçekleştirildiğini,
- Osmanlı Devleti’nin başlangıçta Çobanoğulları Beyliği’nin himayesinde olduğunu,
- Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Candaroğulları sayesinde tarih olmaktan kurtulduğunu,
- Çobanoğulları ve Candaroğulları beyliklerinin Üsküdar’a kadar hâkim olduğunu,
- Ünlü bestekâr Hammamizade Dede efendi’nin Kastamonulu olduğunu,
- Abana adının Rumca değil, Türkçe kale anlamına geldiğini ve İnebolu’nun ilk adı olduğunu,
- Küre’nin Ersizlerdere Köyü’ndeki bütün erkeklerin Çanakkale Savaşı’nda şehit olduğundan dolayı köye bu ismin verildiğini,
- Türk Dünyası’nın efsane ismi Merhum Rauf Denktaş’ın Kastamonuluların fahri hemşehrisi olduğunu,
- Kastamonu’da iki tane sahabenin yattığını,
- Taşköprü’nün bazı köylerinde Allah adına kurban kesildiğini ve bu ibadetin Gök Tanrı anlayışının temellerinden olduğunu,
- Kastamonu’da iki tane sahabenin yattığını,
- Taşköprü’nün bazı köylerinde Allah adına kurban kesildiğini ve bu ibadetin Gök Tanrı anlayışının temellerinden olduğunu,
- Anadolu’da kurulan ilk Türk şehrinin Kastamonu olduğunu, bir Türk topluluğu olan Kaşkaların kullandığı tumana kelimesinin Türkçede tümen, yani şehir olduğunu
- Anadolu’da kurulan ilk lisenin Abdurrahman Paşa olduğunu,
- Osmanlı döneminde Devrekâni’de Anadolu coğrafyasının en değerlerli atlarının yetiştirildiğini,
- Kastamonu’nun ünlü gezgin İbni Batuta’nın eserlerine konu olduğunu,-Türk milliyetçiliğinin ünlü isimlerinden Reha Oğuz Türkkan’ın Taşköprülü olduğunu,
- Dersim Olayları sırasında, Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın Ge¬nel¬kurmaş Başkanı, Taşköprülü Korgeneral Abdullah Alpdoğan Paşa’nın Tunceli valisi olduğunu,
- İlk Çağ’ın süper gücü Roma İmparatorluğu’nun Anadolu Valisi Mitridat’ın Tür olduğunu ve bu kahraman komutanın Roma İmparatorluğu’na karşı açtığı savaşta Kastamonu’dan büyük destek aldığını
- Plevne savunmasında İnebolu Redif Taburunun Rus ordusuna büyük bir darbe vurduğunu
- İlk Turancı Türk romanı Aydemir’in yazarı Müfide Ferit Tek’in Kastamonu’da doğduğunu
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bilgileri Sayfamıza Ulaştıran Sayın İlyas KARA'ya Teşekkür Ederiz. Ekte Kapak resmi buluna kitabını kesinlikle okumanızı tavsiye ederiz.

363
0
0
Yorum Yaz